Regional development of Serbia at the beginning of the XXI century

Miloš Lutovac, Dragica Gatarić, Slavoljub Jovanović

Abstract


Problem of regional inequality in Serbia is rather noticeable. Regional inequality and polarization of Serbia can be observed primarily on the example of the City of Belgrade and the AP Vojvodina, which are according to numerous indicators of development evidently ahead other regions in the country. Negative development trends in Serbia present a major problem that threatens to jeopardize the future of regional and social development of the state itself and the process of European integration too. The paper presents some indicators of regional inequality as well as the importance of taking measures to achieve a higher level of economic development. When we talk about regionalization as a factor of public regulation of economic and regional development in the conditions of transition in Serbia, European integration in Europe and globalization in the world, it is necessary to take into account possibilities, limitations, applicability and specific characteristics of the Serbian economy in order to secure socio-economic and geographical framework for conducting economic activities.

Key words: regional development, European integrations, region, regional classification


Full Text:

PDF

References


Аџић, С. (2008). Регионалне политике и европска интеграција Војводине. Нови Сад: Прометеј.

Јакопин, Е. & Деветаковић, С. (2009). Регионализација у Србији. Економски анали, 155, 83-103.

Jovanović-Gavrilović, B. (2010a). Serbia Economic Growth Quality-Critical Analysis. Beograd: Ekonomski fakultet, CID.

Jovanović-Gavrilović, B. (2010b). The Paradigm of Sustainable Development. (ед.) Zbignev Paszek, The Challenges of Scientific Cooperation. Krakow: Acta Academiae Modrevianae, 80-82.

Јефтић, Р. М. (2015). Утицај демографских процеса на развој функционално урбаних региона у Србији. Гласник Српског географског друштва, 95(1), 67-84.

Лутовац, Д. М. & Лутовац, М. (2012). Специфичности регионализације у привреди Републике Србије. У: Грчић, М., Милинчић, М., (Ур.), Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, 363-370, Београд: Географски факултет Универзитета у Београду.

Lutovac, M. (2014). Education as a Determinant of Development in World Economic Crisis. Management, Knowledge and Learning 2014, International School for Social and Business studies, Celje, pp 719-724.

Лутовац, Д. М. (2015). Специфичности регионалног развоја Србије у периоду транзиције. У Станковић, С., Филиповић, Д., Ђурђић, С. (Ур.), 4. српски конгрес географа, Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе, поводом 150 година од рођења Јована Цвијића, 343-348, Београд: Географски факултет.

Lutovac, D. M. & Lutovac, M. (2015). Stepen regionalne razvijenosti Srbije, Srbija, region i Evropska unija, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 161-176.

Maksin, M., Tošić, D, & Krunić, N. (2014). Perspektive regionalnog prostornog planiranja u Srbiji, U: Petrić, J., et.al. (Ur.), Obnova strateškog prostornog mišljenja, istaživanja i upravljanja u Srbiji, 45-78, posebno izdanje 74(2), Beograd: IAUS.

Мирковић, А. & Тошић, Д. (2014). Регионални развој и регионално планирање – између теорије и праксе. У: Грчић, М., Филиповић, Д., Драгићевић, С. (Ур.), Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе, 349-356. Београд: Географски факултет.

Републички завод за развој (2009). Регионални развој Србије 2009, Београд: Републички завод за развој.

Републички завод за статистику (2011). Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, Београд: Републички завод за статистику

Републички завод за статистику (2012). Општине и региони у Републици Србији 2012, Београд: Републички завод за статистику

Републички завод за статистику (2012). Статистички годишњак Републике Србије 2012, Београд: Републички завод за статистику

Републички завод за статистику (2017). Статистички годишњак Републике Србије 2017, Београд: Републички завод за статистику

Оцић, Ч. (2003). Увод у региономику. Београд: Знамен.

Rosić, I. (2004). Strategije regionalnog razvoja Srbije. Kragujevac: Ekonomski fakultet.

Савић, Љ. (2010). Извозно оријентисана индустријализација као основа новог модела развоја. Економске теме, 48(2), 313-327.

Тошић, Д. (2012). Принципи регионализације. Београд: Географски факултет.

Тошић, Б. & Живановић, З. (2013). Могућности и ограничења просторне сарадње градова Србије са европским градовима. Гласник Српског географског друштва, 93(3), 11-34.

Закон о регионалном развоју (Сл. гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 и др. закон)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.