Интензитет механичке и водне ерозије у сливу реке Ђетиње

Емилија Ђоковић

AbstractРека Ђетиња се налази на територији Старог Влаха и Рашке, тј. између сли вова Дрине на западу, Скрапежа на истоку и Великог Рзава на југу. Иако читав рад детаљније прати и питања везана за геолошки састав, геотектонске односе, климатске, хидролошке и биогеографске прилике у сливу, овде ће се ипак више пажње посветити приказу саме методологије истраживања механичке и хемијске ерозије и још више анализи добијених резултата.

Keywords


река Ђетиња, механичка ерозија, Србија

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.