Vol 5, No 1 (1920)

Table of Contents

Articles

Granice i sklop naše zemlje
Jovan Cvijić
PDF
1-17
Morfološke i hidrografske prilike Srijemskog lesa
Dragutin Gorjanović
PDF
17-53
Pregled na postanak, veze, znaÄaj i zadatak klimatologije
Pavle Vujević
PDF
53-67
Neke crte u formiranju plemena kod dinarskih Srba
Jovan Erdeljanović
PDF
67-79
Pešter i Sjenica - antropogeografska skica
Borivoje Milojević
PDF
80-93
Konformni i inversni reljef, poligenetske doline i nakalemljeni meandri
Jovan Cvijić
PDF
94-112
O geomorfologiji Ruske nizije
Vladimir Laskarev
PDF
112-115
Naseljavanje Srbije za vreme prve vlade kneza Miloša Obrenovića (1815-1839)
Tihomir Đorđević
PDF
116-138

Marine and lake plastics

O marinskoj terasi druge interglacijalne epohe na ostrvu Prinkipo
Vladimir Laskarev
PDF
189
Jedan detalj iz jezerske plastike u Å umadiji
Petar Jovanović
PDF
189-191

Karst and speleology

Pećine u kanjonu PraÄe i u okolini GlasinaÄkog polja
Jirži Daneš
PDF
139-142
O Å¡krapama
Radivoj Simonović
PDF
142-159
O pećinama u kanjonu Uvca, u ataru Donjih Lopiža
Borivoje Milojević
PDF
159-164
O kršu oko Ostrovskog jezera
Borivoje Milojević
PDF
164-180
Ribnica i KoÄevje
Jože Rus
PDF
180-188

Fitogeography

Äetinska klisura - fitogeografska skica
Kosta Urošević
PDF
191-195

Anthropogeography and Ethnography

Nove države (Austrija, MaÄ‘arska, ÄŒeho-SlovaÄka, Jugoslavija, Bugarska i Rumunija)
Iv Å atenjo
PDF
196-211
Istorijske osnove etniÄkog i kulturnog stanja kod Slovenaca
Jože Rus
PDF
211-222
O prouÄavanju sela u Vojvodini
Nikola Radojčić
PDF
222-230
Pastirski život kod Mijaka
Toma Smiljanić
PDF
230-238
O stanovništvu u selima Ostrovske okoline
Ljubomir Pavlović
PDF
238-240

Terminology

Geografski termini iz Crne Gore
Andrija Jovićević
PDF
243-247

History of important families

Gođevci
Ljubomir Pavlović
PDF
240-243

Statistics

Podaci o povrÅ¡inama i stanovniÅ¡tvu u ÄŒehoslovaÄkoj Republici prema pokrajinama i novim krajevima
Pavle Vujević
PDF
248-250
StanovniÅ¡tvo NemaÄke; VaroÅ¡i u NemaÄkoj sa viÅ¡e od 200000 stanovnika
Pavle Vujević
PDF
250-251

Review of geographical literature

O tektonskim celinama i pojmu planine
Karl Oestreich
PDF
252-261
Stvaranje dolina
Jovan Cvijić, Alfred Philippson, Karl Oestreich
PDF
261-267
Karst
Borivoje Milojević, Mihajlo Dragić, Jovan Cvijić
PDF
267-274
Tragovi starih lednika
Novica Šćepanović
PDF
274-275
Antropogeografija i etnografija
Gaston Gravje, Žil Sion, Jovan Erdeljanović
PDF
275-295

In Memoriam

Rista T. Nikolić
Emilijan Cvetić
PDF
308-309
Dr. Jevto Dedijer
Borivoje Milojević
PDF
309-310
Dr. Mihajlo Č. Dragić
Antonije Lazić
PDF
310-311
Mihajlo J. Bogićević
Borivoje Drobnjaković
PDF
311
Kosta N. Kostić
Emilijan Cvetić
PDF
311-312
Kosta Urošević
Radoje Uskoković
PDF
312
Gaston Gravier (1886-1915); Paul Vidal de la Blache (1845-1918)
Yves Chataigneau
PDF
313-315
Alfred Grund
Borivoje Milojević
PDF
315
Aleksandar Vojejkov
Pavle Vujević
PDF
315-316

Bibliography

Bibliografija radova za 1914., 1915. i 1916. godinu
Slavka Petrović
PDF
295-307