Author Details

Paunković, Đorđe

  • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
    Jugoslavija - P. Jovanović: Reljef Skopske kotline
    Details  PDF
  • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
    Jugoslavija - P. Jovanović: Hidrogeografske osobine serpentina; V. Radovanović: Mlade vulkanske pojave i oblici u neogeonu kraj Vardara na ulazu u Tavorsku klisuru i pred Demir-Kapijom
    Details  PDF