Author Details

Jovanović, Jovan

  • 1922: vol 7-8, No 1 - Review of geographical literature
    Opšta geografija: Osnovni principi opšte geografije; Geografija i istorija; Novi svet - problemi političke geografije; Bitke u Velikom ratu - zapadni i južni frontovi
    Details  PDF