Author Details

Vujević, Pavle

 • Vol 1, No 1 (1912) - Articles
  Uticaj okolnih mora na temperaturne prilike Balkanskog poluostrva
  Details  PDF
 • Vol 1, No 1 (1912) - Statistics
  Stanovništvo u Srbiji; Spoljna trgovina kraljevine Srbije; Stanovništvo u Italiji; Stanovništvo u Belgiji
  Details  PDF
 • 1914: VOL 3-4, NO 1 - Statistics
  Srpsko stanovništvo u varošima Ugarske
  Details  PDF
 • 1914: VOL 3-4, NO 1 - Statistics
  Statistički podaci o stanovništvu Bugarske
  Details  PDF
 • 1914: VOL 3-4, NO 1 - Statistics
  Varoši i varošice u Vardarskoj Srbiji; Statistika Hrvata
  Details  PDF
 • 1914: VOL 3-4, NO 1 - Notes
  Kopno i voda na Zemaljskoj površini
  Details  PDF
 • Vol 5, No 1 (1920) - Articles
  Pregled na postanak, veze, značaj i zadatak klimatologije
  Details  PDF
 • Vol 5, No 1 (1920) - Statistics
  Podaci o površinama i stanovništvu u Čehoslovačkoj Republici prema pokrajinama i novim krajevima
  Details  PDF
 • Vol 5, No 1 (1920) - Statistics
  Stanovništvo Nemačke; Varoši u Nemačkoj sa više od 200000 stanovnika
  Details  PDF
 • Vol 5, No 1 (1920) - In Memoriam
  Aleksandar Vojejkov
  Details  PDF
 • Vol 6, No 1 (1921) - Statistics
  Podaci o stanovništvu i njegovim društvenim prilikama u Austrijskoj Republici
  Details  PDF
 • 1922: vol 7-8, No 1 - Review of geographical literature
  Opšta geografija: Osnovni principi opšte geografije; Geografija i istorija; Novi svet - problemi političke geografije; Bitke u Velikom ratu - zapadni i južni frontovi
  Details  PDF
 • 1922: vol 7-8, No 1 - Review of geographical literature
  Klimatologija i hidrografija: Prilozi za klimatologiju Srbije; Prilozi za klimatologiju balkanskih zemalja; Privremeni popis vodenih snaga Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
  Details  PDF
 • 1922: vol 7-8, No 1 - Notes
  Rezultati popisa stanovništva u našoj državi
  Details  PDF
 • 1922: vol 7-8, No 1 - Notes
  Stanovništvo Rumunije, Poljske, Čehoslovačke, Bugarske, Mađarske, Francuske
  Details  PDF
 • 1922: vol 7-8, No 1 - Notes
  Stanovništvo Belgije, Velike Britanije, Kanade i Britanske Indije, Italije, Japana; Četrnaesti popis stanovništva u Sjedinjenim državama 1920. god;
  Details  PDF
 • 1922: vol 7-8, No 1 - In Memoriam
  Julijus Han
  Details  PDF
 • Vol 9, No 1 (1923) - Review of geographical literature
  M. Leko: Lekovite vode i klimatska mesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca; E. Kuhlbrodt: Klimatologija i meteorologija Makedonije - prilog nauci o klimi na Balkanskom poluostrvu
  Details  PDF
 • Vol 10, No 1 (1924) - Articles
  Prvi kongres slovenskih geografa i etnografa u Pragu: Rad i značaj kongresa
  Details  PDF
 • Vol 10, No 1 (1924) - Review of geographical literature
  A. Defant: Vetrovi na području bivše Austrougarske monarhije
  Details  PDF
 • Vol 11, No 1 (1925) - Review of geographical literature
  W. Koppen i A. Wegener: O paleoklimi
  Details  PDF
 • Vol 11, No 1 (1925) - Review of geographical literature
  Prethodni rezultati popisa stanovništva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 31. januara 1921. godine
  Details  PDF
 • Vol 11, No 1 (1925) - Notes
  Kongres Međunarodnog geodetskog i geofizičkog saveza
  Details  PDF
 • Vol 12, No 1 (1926) - Notes
  Elementi zemljine magnetičnosti na Balkanskom poluostrvu; Kiše u Grčkoj i stabilnost tamošnje klime; O pritisku vazduha i vetrovima u levantskoj oblasti
  Details  PDF
 • Vol 13, No 1 (1927) - Articles
  O podneblju Hvara
  Details  PDF
 • Vol 13, No 1 (1927) - Contributions
  Insolacija na srednjem i južnom Jadranskom primorju
  Details  PDF
 • Vol 13, No 1 (1927) - Review of geographical literature
  N. Cinger: Kurs astronomije (teorni deo)
  Details  PDF
 • Vol 14, No 1 (1928) - Articles
  O podneblju Hvara (drugi deo)
  Details  PDF
 • Vol 14, No 1 (1928) - Review of geographical literature
  Klimatologija i hidrografija naših zemalja - E. Biel: Klima bivše austrijske primorske regije; Generalna direkcija voda: Izveštaj sekcije za ispitivanje reke Morave o snimanju reka Velike, Zapadne i Južne Morave
  Details  PDF
 • Vol 14, No 1 (1928) - Review of geographical literature
  Mađarska, Rumunija, Burgarska i Turska - P. Zistler: Temperaturni uslovi u Turskoj
  Details  PDF
 • Vol 14, No 1 (1928) - In Memoriam
  Eduard Brinker; Oto Nordenšeld; Roald Amundsen
  Details  PDF
 • Vol 14, No 1 (1928) - Notes
  Jubileji i kongresi - II Skup jugoslovenskih geografa; III kongres slovenskih geografa i etnografa; Stogodišnjica Geografskog drušva u Berlinu; Međunarodni geografski kongres u Kembridžu
  Details  PDF
 • Vol 15, No 1 (1929) - Articles
  O podneblju Hvara (treći deo)
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - Articles
  O podneblju Hvara (četvrti deo)
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - Review of geographical literature
  Fizička geografija - M. Milojković: Stratigrafski pregled geoloških formacija u Bosni i Hercegovini; E. Biel: Klima Dalmacije; S. Škreb: Dnevni i godišnji period kiše u Zagrebu; J. Mokrović: Razdioba glavnih elemenata zemaljskoga magnetizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - Review of geographical literature
  Antropogeografija - M. Stojanović: Novo vinogradarstvo; S. Rakočević: Izlaz Srbije na Jadransko more; V. Skarić: Postanak Sarajeva i njegov teritorijalni razvitak u 15. i 16. vijeku; F. Kuster: Glavni demografski podaci o Kraljevini Srbiji
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - Review of geographical literature
  Susedne i slovenske zemlje - M. Gortani: Fluvijalne i morske terase Italije; K. Kirov: Klimatske prilike u Bugarskoj; F. Rassel: Zona grada Rijeke; M. Phalipan: Etnička prošlost Lužičkih Srba; G. Cumin: Geografske beleške o šumskom području Julijske Krajine
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - In Memoriam
  Fritjof Nansen
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Articles
  O podneblju Hvara (peti deo)
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Fizička geografija - E. Benevent: Bura i mistral; H. Renier: Klima Bjelašnice; J. Goldberg: Godišnji i dnevni period oblačnosti u Zagrebu; A. Gavaci: Promene temperature jezera Vrana (Cres); G. Tomažić: Doprinos poznavanju rasprostranjenosti biljaka u Sloveniji
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Articles
  O podneblju Hvara (šesti deo)
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Jugoslavija - S. Brodar: Temperatura u pećini Potočke na planini Olševi; O. Reya: Pravac vetrova u Sloveniji i njihov godišnji tok
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Opšta geografija - A. Hettner: Klima Zemlje; K. Knoch: Priručnik za klimatologiju Julius fon Hana; H. Hassinger: Geografske osnove istorije
  Details  PDF