Author Details

Bohinec, Valter

 • Vol 14, No 1 (1928) - Review of geographical literature
  Glasnik Geografskog Društva: sveske 10-13
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Fizička geografija - J. Rakovec: O razvoju hidrografske mreže između Save i Kamniške Bistrice; P. Jovanović: Karsne pojave u Poreču; Glacijacija Jakupice; S. Milojević: Speleološka proučavanja Popovog polja; A. Chabot: Beleške o kršu Like i Popovog polja; A. Gavaci: Mali oblici kamenja u tlu
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Fizička geografija - A. Melik: Bohinjski lednik; A. Alix: Glacijalni oblici u krečnjačkim terenima; J. Daneš: Izvori slatke vode na dvu mora; H. Bauling: Dalmatinsko primorje; O. Reja: Godišnja količina padavina u Sloveniji
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Fizička geografija - E. Benevent: Bura i mistral; H. Renier: Klima Bjelašnice; J. Goldberg: Godišnji i dnevni period oblačnosti u Zagrebu; A. Gavaci: Promene temperature jezera Vrana (Cres); G. Tomažić: Doprinos poznavanju rasprostranjenosti biljaka u Sloveniji
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Antropogeografija - J. Popović: Ljetni stanovi (staje) na planini Vranici, Matorcu i Šćitu; A. Melik: Razvoj Ljubljane
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Antropogeografija - H. Renier: Naselja u Bosni i Hercegovini; M. Larnaude: Jedno kolonizovano selo u Južnoj Srbiji; K. Kayser: Zapadna Crna Gora; I. Rubić: Naselja u primorju Poljica; F. Baš: Protestanti u Prekomurju
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Jugoslavija - I. Rakovec: Morfološki razvoj donjeg slovenačkog Posavlja
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Jugoslavija - R. Savnik: Priraštaj stanovništva Jugoslavije između popisa 1921 i 1931 godine; I. Rubić: Talijani na Primorju Kraljevine Jugoslavije; H. Hochholzer: Kulturno-geografski razvitak Julijske oblasti; I. Sindik: Dubrovačka Republika na kartama XVII veka
  Details  PDF