Author Details

Čajkanović, Veselin

  • 1922: vol 7-8, No 1 - Review of geographical literature
    Antropogeografija i etnologija: Skice i studije JugoistoÄne Evrope; Postanak Krsnoga imena; O geografiji RaÅ¡ke; Srbija i graniÄni delovi; GraÄ‘a za istoriju poljoprivrede kod nas; ReÄnik mesta u osloboÄ‘enoj oblasti Stare Srbije; Topografski priruÄnik Dalmacije; Å irom naÅ¡e otadžbine
    Details  PDF