Author Details

Ćorović, Vladimir

 • 1922: vol 7-8, No 1 - Review of geographical literature
  Antropogeografija i etnologija: Skice i studije JugoistoÄne Evrope; Postanak Krsnoga imena; O geografiji RaÅ¡ke; Srbija i graniÄni delovi; GraÄ‘a za istoriju poljoprivrede kod nas; ReÄnik mesta u osloboÄ‘enoj oblasti Stare Srbije; Topografski priruÄnik Dalmacije; Å irom naÅ¡e otadžbine
  Details  PDF
 • Vol 12, No 1 (1926) - Review of geographical literature
  R. Grujić: Organizacija dubrovaÄke oblasti Konavla od XII do polovine XV veka
  Details  PDF
 • Vol 15, No 1 (1929) - Articles
  Topaljska opština kod Herceg-Novog u prvoj polovini XVIII veka
  Details  PDF