Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 1 (1930) Fiziogeografski elementi na starim kartama jugoslovenskih zemalja Details   PDF
Ilija Sindik
 
Vol 17, No 1 (1931) FiziÄka geografija - A. Melik: Bohinjski lednik; A. Alix: Glacijalni oblici u kreÄnjaÄkim terenima; J. DaneÅ¡: Izvori slatke vode na dvu mora; H. Bauling: Dalmatinsko primorje; O. Reja: GodiÅ¡nja koliÄina padavina u Sloveniji Details   PDF
Valter Bohinec, Borivoje Milojević
 
Vol 17, No 1 (1931) FiziÄka geografija - E. Benevent: Bura i mistral; H. Renier: Klima BjelaÅ¡nice; J. Goldberg: GodiÅ¡nji i dnevni period oblaÄnosti u Zagrebu; A. Gavaci: Promene temperature jezera Vrana (Cres); G. Tomažić: Doprinos poznavanju rasprostranjenosti biljaka u Sloveniji Details   PDF
Pavle Vujević, Borivoje Milojević, Valter Bohinec
 
Vol 15, No 1 (1929) FiziÄka geografija - G. Johannes: Reljef Beograda; P. Jovanović: Karsne pojave u PoreÄu; K. Norbert: PovrÅ¡i i humovi u krasu; M. Anton: Pliocensko poreÄje Ljubljanice; V. Radovanović: Mali denudacioni oblici gnajskog zemljiÅ¡ta Details   PDF
Borivoje Milojević, Sima Milojević
 
Vol 17, No 1 (1931) FiziÄka geografija - J. Rakovec: O razvoju hidrografske mreže izmeÄ‘u Save i KamniÅ¡ke Bistrice; P. Jovanović: Karsne pojave u PoreÄu; Glacijacija Jakupice; S. Milojević: SpeleoloÅ¡ka prouÄavanja Popovog polja; A. Chabot: BeleÅ¡ke o krÅ¡u Like i Popovog polja; A. Gavaci: Mali oblici kamenja u tlu Details   PDF
Valter Bohinec, Borivoje Milojević, Sima Milojević
 
Vol 16, No 1 (1930) FiziÄka geografija - M. Milojković: Stratigrafski pregled geoloÅ¡kih formacija u Bosni i Hercegovini; E. Biel: Klima Dalmacije; S. Å kreb: Dnevni i godiÅ¡nji period kiÅ¡e u Zagrebu; J. Mokrović: Razdioba glavnih elemenata zemaljskoga magnetizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Details   PDF
Špiro Soldo, Pavle Vujević
 
Vol 16, No 1 (1930) FiziÄka geografija - M. Radovanović: Pećina Vjeternica u Hercegovini; J. Poljak: Karsne pojave na severnim obroncima ZagrebaÄke gore; J. Poljak: Geomorfologija otoka Dugog Details   PDF
Sima Milojević, Borivoje Milojević
 
Vol 15, No 1 (1929) FiziÄka geografija - P. Vujević: O geografskoj podeli i režimu kiÅ¡a u naÅ¡oj državi; A. Gavaci: Horizontalni raspored najvećih i najmanjih prosjeÄnih mjeseÄnih množina padavina na Balkanskom poluostrvu; L. Adamović: Vegetacija jadranskih oblasti i EkoloÅ¡ke prilike dubrovaÄke i ostale dalmatinske vegetacije Details   PDF
Iv Šatenjo, Borivoje Milojević, Lucijan Maričić
 
Vol 17, No 1 (1931) FiziÄko-geografske i kulturne osnove naselja u Bosni i Hercegovini Details   PDF
Heinrich Renier
 
Vol 90, No 2 (2010) Flood frequency analysis of the Äetinja river Abstract   HTML/PDF
Dragana Milijašević
 
Vol 96, No 1 (2016) Flood plain rehabilitation projects in Hungary: Case studies from the Danube, Tisza, Körös and Drava rivers Abstract   HTML/PDF
Dénes Lóczy, József Dezső, Levente Ronczyk
 
Vol 90, No 1 (2010) Floods in Serbia in the 1999-2009 period: Hydrological analysis and flood protection measures Abstract   HTML/PDF
Ana Milanović, Marko Urošev, Dragana Milijašević
 
Vol 85, No 2 (2005) Floristic and vegetation diversity of Gruža Abstract   HTML/PDF
Snežana Vujadinović, Mirjana Gajić
 
Vol 9, No 1 (1923) Fluvijalne povrÅ¡i Details   PDF
Jovan Cvijić
 
Vol 14, No 1 (1928) Fondovi i zadužbine u 1928. god. Details   PDF
Emilijan Cvetić
 
Vol 95, No 1 (2015) Foreign direct investments and unequal regional development in Serbia Abstract   HTML/PDF
Bojan Vračarević, Miomir Jovanović
 
Vol 83, No 2 (2003) Forests as the factor of the economy development of the RaÅ¡ka region Abstract   HTML/PDF
Snežana Vujadinović
 
Vol 101, No 1 (2021) Fra Mauro's map of the world from the 15th century - toponomastics of the Balkans Abstract   PDF
Mirko Grčić
 
Vol 95, No 2 (2015) Fractal analysis in digital cartographic modeling of MiroÄ mountain Abstract   HTML/PDF
Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, Aleksandra Petrašević
 
Vol 10, No 1 (1924) Fridrih Kacer Details   PDF
Jovan Cvijić
 
Vol 16, No 1 (1930) Fritjof Nansen Details   PDF
Pavle Vujević
 
Vol 90, No 2 (2010) Functional connection of didactical elements in teaching geography Abstract   HTML/PDF
Ljiljana Živković, Slavoljub Jovanović, Marko Ivanović
 
Vol 13, No 1 (1927) G. Chisholm: Jedinstvo sveta Details   PDF
Mihajlo Radovanović
 
Vol 13, No 1 (1927) G. Cumin: GeoloÅ¡ke i morfoloÅ¡ke beleÅ¡ke o planini Snežnik Details   PDF
Ilija Sindik
 
Vol 13, No 1 (1927) G. Cuwin: Geografske beleÅ¡ke o ostrvu Unije Details   PDF
Ilija Sindik
 
276 - 300 of 1141 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>