Author Details

Roglić, Josip

 • Vol 15, No 1 (1929) - Review of geographical literature
  Susedne i slovenske zemlje - G. Giannandrea: Gradovi i zamkovi; P. Landini: Pećina Timavo; C. Bertacchi: O. Veneciji
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - Review of geographical literature
  Susedne i slovenske zemlje - M. Gortani: Fluvijalne i morske terase Italije; K. Kirov: Klimatske prilike u Bugarskoj; F. Rassel: Zona grada Rijeke; M. Phalipan: Etnička prošlost Lužičkih Srba; G. Cumin: Geografske beleške o šumskom području Julijske Krajine
  Details  PDF
 • Vol 16, No 1 (1930) - Notes
  XI konres italijanskih geografa; Potrebe geografske nastave na nemačkim univerzitetima; Površina i stanovništvo Arbanije; Transkripcija turskih geografskih imena
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Articles
  Privreda i naselja makarskog primorja
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Review of geographical literature
  Antropogeografija - M. Karanović: Nekolike velike porodične zadruge u Bosni i Hercegovini; V. Skarić: Popis bosanskih spahija iz 1123 (1711) godine; Trgovačka i obrtnička komora u Splitu: Pomorska statistika Kraljevine Jugoslavije za godinu 1930
  Details  PDF
 • Vol 17, No 1 (1931) - Bibliography
  Geografski radovi iz 1930 godine
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Jugoslavija - I. Rubić: Gravitacija susdenih žitelja Splitu; P. Jovanović: Poreče; B. Gušić: Mljet I dio
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Jugoslavija - R. Savnik: Priraštaj stanovništva Jugoslavije između popisa 1921 i 1931 godine; I. Rubić: Talijani na Primorju Kraljevine Jugoslavije; H. Hochholzer: Kulturno-geografski razvitak Julijske oblasti; I. Sindik: Dubrovačka Republika na kartama XVII veka
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Review of geographical literature
  Susedne zemlje - I. Batakliev: Položaj i raspored naselja u Bugarskoj u zavisnosti od oblika površine; F. Milone: Lokalizacija industrije u Italiji; A. Hettner: Orijent i orijentalna kultura
  Details  PDF
 • Vol 18, No 1 (1932) - Bibliography
  Geografski radovi o Jugoslaviji iz 1931. godine
  Details  PDF