1922

vol 7-8, No 1

Table of Contents

Articles

Le relief des Monts Metalliferes du Banat Roumain
Emmanuel de Martonne
PDF
1-21
O snežaničkoj i ledničkoj eroziji
Jovan Cvijić
PDF
21-48
Uber die morphologischen und hydrographischen Verhaltnisse in Mittel-Dalmatien
Friedrich Kerner von Marilaun
PDF
49-61
O vegetaciji Rugovsko-metohijskih planina
Nedeljko Košanin
PDF
62-71
Abraziona serija Jadranske obale i epirogenetski pokreti
Jovan Cvijić
PDF
71-89

Anthropogeography and Ethnography

Doseljavanje Srba u Slavoniju tokom XVI stoleća
Aleksa Ivić
PDF
90-112
Srpsko-hrvatsko naseljavanje po Štajerskoj
Radoslav Grujić
PDF
113-125
Stara bosanska vlastela u današnjoj toponomastici
Vladislav Skarić
PDF
125-136
Beleške o poreklu stanovništva u Severo-zapadnoj Srbiji
Dragiša Lapčević
PDF
136-141
O poreklu stanovništva Tuzlanske oblasti
Risto Jeremić
PDF
141-157
Staro Užice - beleške i uspomene iz god. 1865-1875
Ljubomir Stojanović
PDF
157-176
Manastir Kovilje
Radoje Uskoković
PDF
176-178
Četiri župe - prilozi za istraživanja
Dragiša Lapčević
PDF
179-197
Građa za srpsku istorijsku geografiju
Aleksa Ivić
PDF
197-207
Građa za istorijsku geografiju srpske crkve
Aleksa Ivić
PDF
207-218
Niderlovo delo o starim Slovenima
Jovan Erdeljanović
PDF
218-239
Stočarstvo i prerada mleka kod Srba
Svetozar Tomić
PDF
239-260
On the primitive wooden ploughs of the Balkan Peninsula
Franz Nopcsa von Felso-Szilvas
PDF
260-262
Ekonomski značaj naših veza sa Dalekim Istokom
Ferdo Lupša
PDF
262-265
Privreda u Čehoslovačkoj
Viktor Dvorski
PDF
265-275

Geomorphology

Glečerski tragovi u oblasti Vlasulje, Bioča i Kručice
Borivoje Milojević
PDF
275-294
Beleške o glečerskim tragovima na Raduši, Cinceru, Šatoru, Troglavu i Velebitu
Borivoje Milojević
PDF
294-297

Notes

Rezultati popisa stanovništva u našoj državi
Pavle Vujević
PDF
344-348
Stanovništvo Rumunije, Poljske, Čehoslovačke, Bugarske, Mađarske, Francuske
Pavle Vujević
PDF
348-351
Stanovništvo Belgije, Velike Britanije, Kanade i Britanske Indije, Italije, Japana; Četrnaesti popis stanovništva u Sjedinjenim državama 1920. god;
Emilijan Cvetić, Pavle Vujević
PDF
351-353
Broj stanovništva u Carigradu vizantijskog doba
Mihajlo Radovanović
PDF
353-354
Ekspedicija na Maunt Everest
Emilijan Cvetić
PDF
354
Dvadeseti skup nemačkih geografa; Studentsko geografsko društvo na Univerzitetu u Beogradu; Uputstva za studente geografije
Borivoje Milojević, Milutin Mihajlović
PDF
354-357
Evansova proučavanja o Minosovoj palati na Knososu
Mihajlo Radovanović
PDF
357-358

Review of geographical literature

Geomorfologija: Ledeno doba na Balkanskom poluostrvu; Shore processes and shoreline development; Izveštaj komisije za proučavanje Albanije - geološke studije; Morfogenetske studije Albanije; Geološka istraživanja Severne Albanije; Tipovi pejzaža u Srbiji; Zapadno-crnogorski krš i njegova hidrološka veza sa Kotorskim zalivom
Sima Milojević, Yves Chataigneau, Petar Jovanović, Jovan Cvijić, Borivoje Milojević
PDF
298-318
Opšta geografija: Osnovni principi opšte geografije; Geografija i istorija; Novi svet - problemi političke geografije; Bitke u Velikom ratu - zapadni i južni frontovi
Pavle Vujević, Jovan Topalović, Jovan Jovanović
PDF
318-331
Klimatologija i hidrografija: Prilozi za klimatologiju Srbije; Prilozi za klimatologiju balkanskih zemalja; Privremeni popis vodenih snaga Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Pavle Vujević
PDF
331-335
Antropogeografija i etnologija: Skice i studije Jugoistočne Evrope; Postanak Krsnoga imena; O geografiji Raške; Srbija i granični delovi; Građa za istoriju poljoprivrede kod nas; Rečnik mesta u oslobođenoj oblasti Stare Srbije; Topografski priručnik Dalmacije; Širom naše otadžbine
Vladimir Ćorović, Veselin Čajkanović, Borivoje Milojević, Emilijan Cvetić
PDF
335-343

In Memoriam

Julijus Han
Pavle Vujević
PDF
359-360