Vol 13, No 1 (1927)

Table of Contents

Articles

Jovan Cvijić
Emmanuel de Martonne, Lucien Gallois, Albrecht Penck, Fritz Machacek, Roberto Almagia
PDF
1-16
Å krape
Jovan Cvijić
PDF
17-29
O geografskoj nomenklaturi Bosne i Hercegovine
Vladislav Skarić
PDF
30-53
Ponori i estavele u Popovom polju
Antonije Lazić
PDF
54-85
Koronelijeva karta Boke Kotorske (prilog istorijskoj kartografiji Balkanskog poluostrva)
Ilija Sindik
PDF
86-93
Nekoliko pećina i jama Popovog polja - speleološka ispitivanja
Sima Milojević
PDF
94-122
O podneblju Hvara
Pavle Vujević
PDF
123-168
Abrazioni i fluvijalni elementi u reljefu PoreÄkog basena
Petar Jovanović
PDF
169-194
Berane
Milisav Lutovac
PDF
195-204
Ostrvo Hvar
Borivoje Milojević
PDF
205-220

Geographical expeditions

NemaÄka ekspedicia u istraživanju južnog dela Atlantskog okeana na brodu Meteor
Časlav Stojadinović
PDF
252-253

Contributions

O imenu otoka Å olte
Ivo Rubić
PDF
221-223
Kosmajske varošice
Borivoje Drobnjaković
PDF
223-226
Kiridžiluk ivanjiÄkog Starog Vlaha
Radoje Uskoković
PDF
226-228
Splašnjavanje nivoa Ohridskog jezera od 1924 do 1927 godine
Slavka Đorđević
PDF
228-229
Insolacija na srednjem i južnom Jadranskom primorju
Pavle Vujević
PDF
229-236

Notes

Rukopisi Jovana Cvijića; Prepiska Jovana Cvijića; Biblioteka Jovana Cvijića; Testament Jovana Cvijića; Fond Jovana Cvijića
Borivoje Milojević, Sima Milojević, Ilija Sindik, Emilijan Cvetić
PDF
267-269
II kongres Slovenskih geografa i etnografa
Sima Milojević
PDF
269-270
Beogradski skup geografa; Skupština geografskog društva; Rad Speleološke sekcije Geografskog društva u 1927 godini
Borivoje Milojević, Sima Milojević
PDF
270-272
Rad geografskog društva u Skoplju od 1922. do kraja 1927. godine i u Ljubljani 1927. godine; Geografska predavanja, seminari i ekskurzije; Studentsko geografsko društvo
Petar Jovanović, Anton Melik, Borivoje Milojević
PDF
272-274

Review of geographical literature

E. Nowack: Napredak u znanju o morfologiji Balkanskog poluostrva
Sima Milojević
PDF
237-238
G. Cumin: Geološke i morfološke beleške o planini Snežnik
Ilija Sindik
PDF
238
F. Koch: PlitviÄka jezera. Prinos poznavanju tektonike i hidrografije krÅ¡a
Sima Milojević
PDF
239-240
S. Stanković i J. Komarek: Zoogeografsko prouÄavanje triklada zapadnog dela Balkanskog poluostrva; R. Gast: O ribolovnim problemima na Jadranu
Siniša Stanković
PDF
240-244
J. Cvijić: Naselja i poreklo stanovništva - knjiga XVII; B. Milojević: Velike prirodne sredine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Yves Chataigneau
PDF
244-246
G. Cuwin: Geografske beleške o ostrvu Unije
Ilija Sindik
PDF
246-247
J. Ancel: Stanovnišvo i narodi Balkana; A. Iširkov: Karakteristike gradova u Bugarskoj
Petar Jovanović
PDF
247-250
Italijanski geografski nacionalni komitet: Imena i granice alpskog sistema; U. Giusti: Razvoj stanovništva Italije između 1911 i 1921
Ilija Sindik
PDF
250-251
A. Demangeon: Britanska ostrva; A. Demangeon: Belgija, Holandija, Luksemburg
Borivoje Milojević
PDF
251-252
G. Chisholm: Jedinstvo sveta
Mihajlo Radovanović
PDF
253-255
P. Wagner: Metodika nastave geografije
Emilijan Cvetić
PDF
255-256
N. Cinger: Kurs astronomije (teorni deo)
Pavle Vujević
PDF
256

Bibliography

Bibliografija radova za 1925 i 1926 godinu
Uredništvo SGD
PDF
257-266