Интензитет механичке и водне ерозије у Ñливу реке Ђетиње

Емилија Ђоковић

AbstractРека Ђетиња Ñе налази на територији Старог Влаха и Рашке, тј. између Ñли вова Дрине на западу, Скрапежа на иÑтоку и Великог Рзава на југу. Иако читав рад детаљније прати и питања везана за геолошки ÑаÑтав, геотектонÑке одноÑе, климатÑке, хидролошке и биогеографÑке прилике у Ñливу, овде ће Ñе ипак више пажње поÑветити приказу Ñаме методологије иÑтраживања механичке и хемијÑке ерозије и још више анализи добијених резултата.

Keywords


река Ђетиња, механичка ерозија, Србија

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.