Vol 18, No 1 (1932)

Table of Contents

Articles

Prozor
Milenko Filipović
PDF
1-16
Glavni vremenski tipovi u našoj zemlji
Milan Vemić
PDF
17-26
Dolina Trebišnjice
Antonije Lazić
PDF
27-35
Zadatak i znaÄaj istoriske kartografije
Ilija Sindik
PDF
36-45
Kuća grÄko orijentalskog tipa u moravsko-vardarskoj oblasti
Rihard Å taudinger
PDF
46-58
Gipsni reljef Kosovrasta u dolini Radike više Debra
Vojislav Radovanović
PDF
59-78
O podneblju Hvara (Å¡esti deo)
Pavle Vujević
PDF
79-104
Principi regionalne limnologije
Einar Naumann
PDF
105-119

Contributions

Tipovi naše Jadranske obale prema kartometrijskim podacima
Radmila Đorđević
PDF
121-122
Naseljavanje Crnogoraca po Metohiji
Milisav Lutovac
PDF
123
Jedan sluÄaj pseudo-oživljavanja erozije
Sima Milojević
PDF
124-127

Notes

Geografska predavanja na našim univerzitetima u 1932 godini; Geografska ispitivanja naše zemlje tokom leta 1932 godine; Fondovi i zadužbine u 1932. godini
Å piro Soldo
PDF
157-158
Radovi Vojnog geografskog instituta u 1932. godini
Stevan Bošković
PDF
158-160
Rad opšte državne statistike u 1931 i 1932 godini
M. Nikačević
PDF
160-161

Review of geographical literature

Jugoslavija - P. Jovanović: Reljef Skopske kotline
Đorđe Paunković
PDF
129-130
Jugoslavija - I. Rakovec: MorfoloÅ¡ki razvoj donjeg slovenaÄkog Posavlja
Valter Bohinec
PDF
130-131
Jugoslavija - A. Melik: Hidrografski i morfološki razvoj srednje Dolienjske; V. Radovanović: Holokarst Hume pod Kožufom
Sima Milojević
PDF
131-134
Jugoslavija - P. Jovanović: Hidrogeografske osobine serpentina; V. Radovanović: Mlade vulkanske pojave i oblici u neogeonu kraj Vardara na ulazu u Tavorsku klisuru i pred Demir-Kapijom
Đorđe Paunković, Borivoje Milojević
PDF
134-135
Jugoslavija - S. Brodar: Temperatura u pećini PotoÄke na planini OlÅ¡evi; O. Reya: Pravac vetrova u Sloveniji i njihov godiÅ¡nji tok
Pavle Vujević
PDF
135-136
Jugoslavija - P. Vujević: O podneblju Skopske kotline; P. Vujević: Beleške o klimatskim promenama na teritoriji Kraljevine Jugoslavije i okolnih zemalja
Miloš Petrović
PDF
136-139
Jugoslavija - K. Kayser: Fitogeografija Zapadne Crne Gore; J. Popović: Ljetni stanovi na planini Vranici, Zec planini i planini Bitovnji; S. IleÅ¡iÄ: Planinski paÅ¡njaci u dolini donje Zilje
Borivoje Milojević, Špiro Soldo
PDF
139-140
Jugoslavija - I. Rubić: Gravitacija susdenih žitelja Splitu; P. Jovanović: PoreÄe; B. GuÅ¡ić: Mljet I dio
Josip Roglić, Branislav Bukurov
PDF
140-143
Jugoslavija - R. Savnik: PriraÅ¡taj stanovniÅ¡tva Jugoslavije izmeÄ‘u popisa 1921 i 1931 godine; I. Rubić: Talijani na Primorju Kraljevine Jugoslavije; H. Hochholzer: Kulturno-geografski razvitak Julijske oblasti; I. Sindik: DubrovaÄka Republika na kartama XVII veka
Antonije Lazić, Josip Roglić, Valter Bohinec, Špiro Soldo
PDF
143-146
Strani prikazi izdanja Geografskog društva - Glasnik Geografskog društva sv. XVI; Posebna izdanja Geografskog društva sv. VIII; Atlasi Geografskog društva sv. I-VI
Iv Å atenjo, Karel Kuchar
PDF
146-148
Susedne zemlje - I. Batakliev: Položaj i raspored naselja u Bugarskoj u zavisnosti od oblika površine; F. Milone: Lokalizacija industrije u Italiji; A. Hettner: Orijent i orijentalna kultura
Špiro Soldo, Josip Roglić, Ilija Sindik
PDF
148-150
OpÅ¡ta geografija - A. Hettner: Klima Zemlje; K. Knoch: PriruÄnik za klimatologiju Julius fon Hana; H. Hassinger: Geografske osnove istorije
Borivoje Milojević, Pavle Vujević, Ilija Sindik
PDF
151-153

Bibliography

Geografski radovi o Jugoslaviji iz 1931. godine
Josip Roglić
PDF
153-156

Serbian Geographical Society

Sednice i izdanja Geografskog društva u 1932 godini; Odsek za ispitivanje pećina i krša u 1932 godini; Članovi Geografskog društva
Uredništvo SGD
PDF
162-168