Vol 11, No 1 (1925)

Table of Contents

Articles

Karst i Äovek
Jovan Cvijić
PDF
1-11
Zur charakteristik der hohlenfauna des Konigreiches der Serben, Kroaten und Slovenen
Viktor Apfelbeck
PDF
11-16
Istorijski pregled o ispitivanju karsta
Jovan Cvijić
PDF
17-43
Nove jame i pećine Srednje Dalmacije
Marko Margetić
PDF
44-59
O privredi i naseljima u dolinama Cetine i Krke
Borivoje Milojević
PDF
60-75
Visoko
Milenko Filipović
PDF
76-93
Has HoÄa - jedan stari popis ljudi i zemalja
Risto Jeremić
PDF
94-102
Istraživanja pećina u hrvatskom kršu
Josip Poljak
PDF
103-109
Devisov prikaz razvitka geografije u saveznim državama Severne Amerike
Mihajlo Radovanović
PDF
110-119
Međunarodni geografski kongres u Kajiru
Borivoje Milojević
PDF
120-125

Contributions

Žedenska pećina "Dona Duka"
Petar Jovanović
PDF
127-130
Vrelo u selu RaÅ¡Äe
Petar Jovanović
PDF
131-134
Prilog za ispitivanje Mataruga
Andrija Luburić
PDF
134-139

Notes

Uputstva za ispitivanje pećina
Jovan Cvijić
PDF
185-186
Katastrofa u pećini "Raspo" u Istri
Ilija Sindik
PDF
186-187
Karst i srpske narodne pripovetke
Jovan Cvijić
PDF
187-189
Novi nauÄni Äasopisi
Petar Šobajić
PDF
189
O deltama italijanskim rekama; Kanjon srednje Ade
Petar Jovanović
PDF
189-192
Doseljavanje Italijana u Francusku
Mihajlo Radovanović
PDF
192
Razmena stanovniÅ¡tva izmeÄ‘u GrÄke i Turske
Mihajlo Radovanović, Ilija Sindik
PDF
193-198
Poligonalno zemljište
Petar Šobajić
PDF
198-199
Prostranstvo morskih slivova; EustatiÄka kretanja morske povrÅ¡ine u ledeno doba i Å¡irenje ljudskog roda; O uticaju obala na Äoveka
Vojislav Radovanović, Jovan Erdeljanović, Borivoje Milojević
PDF
199-202
Kongres MeÄ‘unarodnog geodetskog i geofiziÄkog saveza
Pavle Vujević
PDF
202-204
Atlas i udžbenik u geografskoj nastavi
Petar Šobajić
PDF
204-205

Review of geographical literature

NaÅ¡a nova specijalna karta. Sekcije: ZajeÄar, Pirot, NiÅ¡ i Vranje
Petar Jovanović
PDF
141-143
J. Bourcart: Hipoteza o formiranju Jadrana; K. Roth won Telegd: Albansko-crnogorsko pograniÄno podruÄje oko Plava; J. Bourcart: Zapažanja o prirodi nedavnih kretanja iz zapadne Albanije
Sima Milojević
PDF
143-146
E. Boegan: Pećina i zamak S. Servolo
Ilija Sindik
PDF
146
E. Martel: O podzemnim vodama
Petar Jovanović
PDF
147-152
G. Timeus: Istraživanja o poreklu podzemnih voda
Ilija Sindik
PDF
152-155
Generalna direkcija voda: Popis vodenih tokova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Emilijan Cvetić
PDF
155-157
W. Koppen i A. Wegener: O paleoklimi
Pavle Vujević
PDF
158-161
J. Cvijić: MetanastaziÄka kretanja, njihovi uzroci i posledice; J. Cvijić: Naselja i poreklo stanovniÅ¡tva - knjige XVIII i XIV; B. Milojević: KrupeÅ¡ko, Vukovsko, Ravno i GlamoÄko polje; P. RaÄ‘enović: Sela parohije KrnjeuÅ¡e u Bosni kod Petrovca; M. Kostić: Srpska naselja u Rusiji: Nova Srbija i Slavenosrbija
Iv Å atenjo
PDF
161-164
Prethodni rezultati popisa stanovništva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 31. januara 1921. godine
Pavle Vujević
PDF
164-180
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, "ReÄnik mesta"
Emilijan Cvetić
PDF
180-184