Vol 15, No 1 (1929)

Table of Contents

Articles

Topaljska opština kod Herceg-Novog u prvoj polovini XVIII veka
Vladimir Ćorović
PDF
1-11
Stočarstvo na Bjelasici
Mihajlo Pajković
PDF
12-19
Riblji produktivitet južno-balkanskih jezera
Siniša Stanković
PDF
20-35
Sisak
Radovan Bošnjak
PDF
36-45
O reljefu Homolja i Zvižda
Antonije Lazić
PDF
46-53
Jajce
Hristina Bričić
PDF
54-60
Doseljavanje i iseljavanje na Zadarskim i Šibenskim ostrvima
Lucijan Maričić
PDF
61-64
O podneblju Hvara (treći deo)
Pavle Vujević
PDF
65-102
Hrvatsko stanovništvo i njegova naselja i priverda u Gradišću (Burgenlandu)
Sergije Jovanović
PDF
103-108
Geomorfološka promatranja o dolini Toplice
Sima Milojević
PDF
109-116

Contributions

O reljefu, rekama i izdani na teritoriji Siska
Radovan Bošnjak
PDF
117-118
O glacijalnim tragovima na Šar planini, Korabu, Krčinu i Stogovu
Toma Smiljanić
PDF
118-119
O reci Nišavi
Emilijan Cvetić
PDF
119-120

Notes

Ekskurzija francuskih geografa u našoj zemlji; Pripreme za III kongres slovenskih geografa i etnografa; Geografska predavanja u 1929. godini; Fondovi i zadužbine u 1929. godini; Stanovništvo Beograda
Uredništvo SGD
PDF
147-149
Centralni geografski muzej u Lenjingradu; Geografski muzej u Lajpcigu; Skup ruskih geografa; XXIII skup nemačkih geografa; Stanovništvo Grčke; Iseljavanje stanovništva iz Italije u toku 1928. godine; Površina i stanovništvo grada Vatikana; Stanovništvo Rusije
Sima Milojević, Uredništvo SGD
PDF
149-150
Geografsko društvo - izveštaj za 1929. godinu
Uredništvo SGD
PDF
151-154

Review of geographical literature

Fizička geografija - G. Johannes: Reljef Beograda; P. Jovanović: Karsne pojave u Poreču; K. Norbert: Površi i humovi u krasu; M. Anton: Pliocensko porečje Ljubljanice; V. Radovanović: Mali denudacioni oblici gnajskog zemljišta
Borivoje Milojević, Sima Milojević
PDF
121-123
Fizička geografija - P. Vujević: O geografskoj podeli i režimu kiša u našoj državi; A. Gavaci: Horizontalni raspored najvećih i najmanjih prosječnih mjesečnih množina padavina na Balkanskom poluostrvu; L. Adamović: Vegetacija jadranskih oblasti i Ekološke prilike dubrovačke i ostale dalmatinske vegetacije
Iv Šatenjo, Borivoje Milojević, Lucijan Maričić
PDF
123-124
Antropogeografija - V. Vuletić: Planinštaci u Hercegovini; S. Milojević: Melioracije Popova polja; J. Popović: Ljetni stanovi na Zelengori; I. Rubić: Ispaše na Biokovi
Borivoje Milojević, Špiro Soldo
PDF
124-126
Antropogeografija - A. Stebut: Naši glavni poljoprivredni regioni; Naselja i poreklo stanovništva - knjige XVIII, XIX i XX
Milisav Lutovac, Iv Šatenjo
PDF
126-129
Antropogeografija - L. Kostić: Zakon o mestima sa spiskovima svih varoši i varošica i komentarom; A. Jaques Balkan i Italija; S. Šobajić: Crnogorci; Ć. Truhelka: Arheološke beleške iz Južne Srbije; Posebna izdanja geografskog društva sv. I
Radoje Uskoković, Špiro Soldo, Milisav Lutovac, Ilija Sindik, Iv Šatenjo
PDF
130-133
Regionalna geografija - Glasnik geografskog društva - sv. XIII; B. Milojević: Različite studije; L. Schultze: Makedonija, priroda i kultura
Iv Šatenjo, Milenko Filipović
PDF
133-135
Susedne i slovenske zemlje - G. Giannandrea: Gradovi i zamkovi; P. Landini: Pećina Timavo; C. Bertacchi: O. Veneciji
Josip Roglić
PDF
135-136
Susedne i slovenske zemlje - T. Brusali Osmanski autori; F. Vitasek: Tragovi diluvijalnih glečera na Niskim Tatrama
Atanasije Urošević, Borivoje Milojević
PDF
136-139
Opšta geografija - H. Baulig: Kartografske vežbe; A. Hettner: Problemi i metode morfologije površinskih oblika; A. Chappius: Fauna podzemnih voda; A. Hettner: Kretanje kultura preko Zemlje
Antonije Lazić, Borivoje Milojević, Siniša Stanković, Lucijan Maričić
PDF
139-141

Bibliography

Geografski radovi iz 1928. godine
Milisav Lutovac
PDF
142-146